kunderobotten hjemmeside, som er placeret på kunderobotten.dk, er et ophavsretligt beskyttet værk tilhørende kunderobotten. Visse funktioner på sitet kan være underlagt yderligere retningslinjer, vilkår eller regler, som vil blive offentliggjort på sitet i forbindelse med sådanne funktioner.

Alle sådanne yderligere vilkår, retningslinjer og regler indarbejdes ved henvisning i disse Vilkår.

Disse Brugsvilkår beskriver de juridisk bindende vilkår og betingelser, der styrer din brug af sitet. VED AT LOGGE IND PÅ SITET, ERKLÆRER DU DIG ENIG I DISSE VILKÅR, og du repræsenterer, at du har autoriteten og kapaciteten til at indgå i disse Vilkår. DU SKAL VÆRE MINDST 18 ÅR FOR AT FÅ ADGANG TIL SITET. HVIS DU ER UENIG I ALLE BESTEMMELSERNE I DISSE VILKÅR, SKAL DU IKKE LOGGE IND OG/ELLER BRUGE SITET.

Disse vilkår kræver brugen af voldgift i afsnit 10.2 på individuel basis for at løse tvister og begrænser også de retsmidler, der er tilgængelige for dig i tilfælde af en tvist.

Adgang til Sitet

Underlagt disse Vilkår. Virksomheden giver dig en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, begrænset licens til at få adgang til sitet udelukkende til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug.

Visse Begrænsninger. De rettigheder, der er godkendt til dig i disse Vilkår, er underlagt følgende begrænsninger: (a) du må ikke sælge, leje, lease, overføre, tildele, distribuere, være vært for, eller på anden måde kommercielt udnytte Sitet; (b) du må ikke ændre, lave afledte værker af, adskille, omvendt kompilere eller reverse-engineere nogen del af Sitet; (c) du må ikke få adgang til Sitet med henblik på at opbygge et lignende eller konkurrerende websted; og (d) undtagen som udtrykkeligt angivet heri, må ingen del af Sitet kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, opslås eller transmitteres på nogen form eller med nogen midler, medmindre andet er angivet, skal enhver fremtidig udgivelse, opdatering eller anden tilføjelse til funktionaliteten af Sitet være underlagt disse Vilkår. Alle ophavsretlige og andre ejendomsretlige meddelelser på Sitet skal bevares på alle kopier deraf.

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller ophøre Sitet med eller uden varsel til dig. Du accepterer, at Virksomheden ikke vil blive holdt ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, afbrydelse eller ophør af Sitet eller en del deraf.

Ingen Support eller Vedligeholdelse. Du accepterer, at Virksomheden ikke har nogen forpligtelse til at yde dig support i forbindelse med Sitet.

Med undtagelse af eventuelt Brugerindhold, som du måtte levere, er du klar over, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder, i Sitet og dets indhold ejes af Virksomheden eller Virksomhedens leverandører. Bemærk, at disse Vilkår og adgang til Sitet ikke giver dig nogen rettigheder, titel eller interesse i eller til nogen intellektuelle ejendomsrettigheder, undtagen de begrænsede adgangsrettigheder, der er udtrykt i Afsnit 2.1. Virksomheden og dens leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er tildelt i disse Vilkår.

Links til Tredjeparter & Annoncer; Andre Brugere

Links til Tredjeparter & Annoncer. Sitet kan indeholde links til tredjepartswebsteder og -tjenester samt vise reklamer for tredjeparter. Sådanne Links til Tredjeparter & Annoncer er ikke under kontrol af Virksomheden, og Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen Links til Tredjeparter & Annoncer. Virksomheden giver adgang til disse Links til Tredjeparter & Annoncer udelukkende som en bekvemmelighed for dig og gennemgår, godkender, overvåger, støtter, garanterer eller giver nogen repræsentationer med hensyn til Links til Tredjeparter & Annoncer. Du bruger alle Links til Tredjeparter & Annoncer på egen risiko og bør udvise et passende niveau af forsigtighed og skøn i forbindelse hermed. Når du klikker på nogen af Links til Tredjeparter & Annoncer, gælder de pågældende tredjeparters vilkår og politikker, herunder tredjepartens privatlivs- og dataindsamlingspraksis.

Andre Brugere. Hver bruger af Sitet er eneansvarlig for alt sit eget Brugerindhold. Da vi ikke kontrollerer Brugerindhold, anerkender og accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for noget Brugerindhold, uanset om det er leveret af dig eller af andre. Du accepterer, at Virksomheden ikke vil være ansvarlig for noget tab eller skade som følge af sådanne interaktioner. Hvis der er en tvist mellem dig og en anden bruger af Sitet, er vi ikke forpligtet til at blive involveret.

Du frigiver hermed og fritager for evigt Virksomheden og vores officerer, ansatte, agenter, efterfølgere og cessionærer fra, og fraskriver og afstår dig hermed fra, enhver tidligere, nuværende og fremtidig tvist, krav, kontrovers, efterspørgsel, ret, forpligtelse, ansvar, handling og årsag til handling af enhver art og karakter, der er opstået eller opstår direkte eller indirekte af, eller der relaterer direkte eller indirekte til, Sitet. Hvis du er bosiddende i Californien, fraskriver du dig hermed California civil code afsnit 1542 i forbindelse med ovenstående, som siger: “en generel frigivelse strækker sig ikke til krav, som kreditor ikke ved eller mistænker at eksistere i hans eller hendes favør på tidspunktet for udførelsen af frigivelsen, hvilket, hvis kendt af ham eller hende, må have påvirket hans eller hendes afregning med skyldneren væsentligt.”

Cookies og Web Beacons. Som enhver anden hjemmeside bruger Kunde-Robotten “cookies”. Disse cookies bruges til at gemme oplysninger, herunder besøgendes præferencer, og de sider på hjemmesiden, som besøgende har adgang til eller besøgt. Oplysningerne bruges til at optimere brugernes oplevelse ved at tilpasse vores webindhold baseret på besøgendes browsertype og/eller andre oplysninger.

Google DoubleClick DART Cookie. Google er en af vores tredjepartsleverandører på vores hjemmeside. Den bruger også cookies, kendt som DART cookies, til at vise annoncer for vores hjemmesidebesøgende baseret på deres besøg på www.website.com og andre hjemmesider på internettet.

Besøgende kan dog vælge at afvise brugen af DART cookies ved at besøge Google-annonce- og indholdsnetværkets privatlivspolitik på følgende URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Vores Annoncepartnere. Nogle af vores annoncører på vores hjemmeside kan bruge cookies og web beacons. Vores annoncepartnere er opført

Ansvarsfraskrivelser

Sitet leveres på en ‘som den er’ og ‘som tilgængelig’ basis, og virksomheden og vores leverandører fraskriver sig udtrykkeligt enhver og alle garantier og betingelser af enhver art, hvad enten de er udtrykkelige, underforståede eller lovfæstede, inklusiv alle garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel, fredelig nydelse, nøjagtighed eller ikke-krænkelse. Vi og vores leverandører garanterer ikke, at sitet vil opfylde dine krav, vil være tilgængeligt på en ubrudt, rettidig, sikker eller fejlfri basis, eller vil være nøjagtigt, pålideligt, frit for virus eller anden skadelig kode, komplet, lovligt eller sikkert. Hvis gældende lovgivning kræver nogen garantier med hensyn til sitet, er alle sådanne garantier begrænset i varighed til halvfems (90) dage fra datoen for første brug.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger på, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

Begrænsning af Ansvar

I det maksimale omfang tilladt ved lov, skal virksomheden eller vores leverandører under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for tabt fortjeneste, tabte data, omkostninger til anskaffelse af erstatningsprodukter eller nogen indirekte, følge-, eksemplariske, hændelige, særlige eller straffende skader, der opstår fra eller relaterer til disse vilkår eller din brug af, eller manglende evne til at bruge sitet, selvom virksomheden er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Adgang til og brug af sitet er på din egen skøn og risiko, og du vil være eneansvarlig for eventuel skade på din enhed eller computersystem, eller tab af data, der følger heraf.

I det maksimale omfang tilladt ved lov, uanset hvad der måtte være indeholdt i modsat retning heri, vil vores ansvar over for dig for eventuelle skader, der opstår fra eller relaterer til denne aftale, til enhver tid være begrænset til et maksimum på halvtreds amerikanske dollars (U.S. $50). Eksistensen af mere end ét krav vil ikke forstørre denne grænse. Du accepterer, at vores leverandører ikke vil have noget ansvar af nogen art, der opstår fra eller relaterer til denne aftale.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for hændelige eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

Varighed og Ophør. Underlagt dette afsnit, vil disse Vilkår forblive i fuld kraft og effekt, mens du bruger Sitet. Vi kan suspendere eller ophøre dine rettigheder til at bruge Sitet til enhver tid af enhver årsag efter vores eget skøn, inklusiv for enhver brug af Sitet i strid med disse Vilkår. Ved ophør af dine rettigheder i henhold til disse Vilkår, vil din konto og ret til adgang til og brug af Sitet ophøre øjeblikkeligt. Du forstår, at enhver opsigelse af din konto kan indebære sletning af dit Brugerindhold, der er associeret med din konto, fra vores live databaser. Virksomheden vil ikke have noget ansvar overhovedet over for dig for enhver opsigelse af dine rettigheder i henhold

Ophavsrettighedspolitik

Virksomheden respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder og beder brugerne af vores hjemmeside gøre det samme. I forbindelse med vores hjemmeside har vi vedtaget og implementeret en politik, der respekterer ophavsretslovgivningen, hvilket indebærer fjernelse af eventuelle krænkende materialer og afslutning af brugere af vores online hjemmeside, som gentagne gange krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Hvis du mener, at en af vores brugere gennem brugen af vores hjemmeside ulovligt krænker ophavsrettighederne i et værk, og ønsker det påståede krænkende materiale fjernet, skal følgende oplysninger i form af en skriftlig meddelelse (i henhold til 17 U.S.C. § 512(c)) fremsendes til vores udpegede Ophavsretagent:

• din fysiske eller elektroniske underskrift;

• identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk(er), som du hævder er blevet krænket;

• identifikation af materialet på vores tjenester, som du hævder er krænkende og som du anmoder om at få fjernet;

• tilstrækkelige oplysninger til at give os mulighed for at lokalisere sådant materiale;

• din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse;

• en erklæring om, at du i god tro mener, at brugen af det anstødelige materiale ikke er autoriseret af ophavsretsindehaveren, dennes agent eller loven;

• og en erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og under straf for mened, at du enten er ejeren af ophavsretten, der angiveligt er blevet krænket, eller at du er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsindehaveren.

Bemærk venligst, at i henhold til 17 U.S.C. § 512(f) medfører enhver fejlrepræsentation af væsentlige fakta i en skriftlig meddelelse automatisk, at den klagepart, der fremsætter klagen, pådrager sig ansvar for eventuelle skader, omkostninger og advokatsalærer, som vi pådrager os i forbindelse med den skriftlige meddelelse og påstanden om ophavsretskrænkelse.

Generelt

Disse Vilkår er underlagt lejlighedsvise revisioner, og hvis vi foretager væsentlige ændringer, kan vi underrette dig ved at sende en e-mail til den sidste e-mail-adresse, du har oplyst til os, og/eller ved tydeligt at opslå meddelelse om ændringerne på vores hjemmeside. Du er ansvarlig for at give os din mest aktuelle e-mail-adresse. I tilfælde af, at den sidste e-mail-adresse, du har givet os, ikke er gyldig, vil vores afsendelse af e-mailen, der indeholder sådan meddelelse, ikke desto mindre udgøre en effektiv meddelelse om de ændringer, der er beskrevet i meddelelsen. Eventuelle ændringer af disse Vilkår træder i kraft ved den tidligste af tredive (30) kalenderdage efter vores afsendelse af en e-mail-meddelelse til dig eller tredive (30) kalenderdage efter vores opslag af meddelelse om ændringerne på vores hjemmeside. Disse ændringer vil være gældende øjeblikkeligt for nye brugere af vores hjemmeside. Fortsat brug af vores hjemmeside efter meddelelse om sådanne ændringer skal indikere din anerkendelse af sådanne ændringer og aftale om at være bundet af vilkår og betingelser for sådanne ændringer.

Tvistløsning. Læs venligst denne Voldgiftsaftale omhyggeligt. Den er en del af din kontrakt med Virksomheden og påvirker dine rettigheder. Den indeholder procedurer for OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT OG EN FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL.

Anvendelighed af Voldgiftsaftale. Alle krav og tvister i forbindelse med Vilkårene eller brugen af ethvert produkt eller tjeneste leveret af Virksomheden, som ikke kan løses uformelt eller i småkravret, skal løses ved bindende voldgift på individuel basis under vilkårene i denne Voldgiftsaftale. Medmindre andet er aftalt, skal alle voldgiftsprocedurer afholdes på engelsk. Denne Voldgiftsaftale gælder for dig og Virksomheden og for eventuelle datterselskaber, affilierede selskaber, agenter, ansatte, tidligere interessenter, efterfølgere og cessionærer, samt alle autoriserede eller uautoriserede brugere eller modtagere af tjenester eller varer leveret under Vilkårene.

Krav om Meddelelse og Uformel Tvistløsning. Før en af parterne kan søge voldgift, skal parten først sende den anden part en skriftlig Meddelelse om Tvist, der beskriver tvistens art og grundlag, og den ønskede lettelse. En Meddelelse til Virksomheden skal sendes til: 400 Rella Blvd Ste 123-298, Montebello NY 10901, USA. Efter Meddelelsen er modtaget, kan du og Virksomheden forsøge at løse kravet eller tvisten uformelt. Hvis du og Virksomheden ikke løser kravet eller tvisten inden for tredive (30) dage efter, at Meddelelsen er modtaget, kan en af parterne påbegynde en voldgiftsprocedure. Beløbet af ethvert forligstilbud fra en part må ikke afsløres for voldgiftsdommeren, før voldgiftsdommeren har fastlagt det beløb, som en af parterne har ret til.

Frafald af Juryretssag. PARTERNE FRASKRIVER HERMED DERES GRUNDLOVSMÆSSIGE OG LOVFASTSATTE RETTIGHEDER TIL AT GÅ I RETTEN OG HAVE EN RETSSAG FORAN EN DOMMER ELLER EN JURY, og vælger i stedet, at alle krav og tvister skal løses ved voldgift i henhold til denne Voldgiftsaftale. Voldgiftsprocedurer er typisk mere begrænsede, mere effektive og mindre omkostningstunge end regler, der gælder i en retssag, og er underlagt meget begrænset gennemgang af en domstol. I tilfælde af, at der opstår en retssag mellem dig og Virksomheden i enhver stats- eller føderal ret i en sag for at annullere eller håndhæve en voldgiftsafgørelse eller andet, FRASKRIVER DU OG VIRKSOMHEDEN ALLE RETTIGHEDER TIL EN JURYRETSSAG, og vælger i stedet, at tvisten skal løses af en dommer.

Frafald af Gruppe- eller Konsoliderede Handlinger. Alle krav og tvister inden for rammerne af denne voldgiftsaftale skal voldgiftsbehandles eller retsforfølges på individuel basis og ikke på gruppebasis, og krav fra mere end én kunde eller bruger kan ikke voldgiftsbehandles eller retsforfølges fælles eller konsolideres med dem fra andre kunder eller brugere.

Fortrolighed. Alle aspekter af voldgiftsprocessen skal være strengt fortrolige. Parterne er enige om at opretholde fortroligheden, medmindre andet kræves af loven. Dette afsnit skal ikke forhindre en part i at indgive til en domstol eventuelle oplysninger, der er nødvendige for at håndhæve denne Aftale, håndhæve en voldgiftsafgørelse eller søge foreløbig eller retfærdig lettelse.

Opdelbarhed. Hvis nogen del eller dele af denne Voldgiftsaftale findes at være ugyldige eller ikke-håndhævelige af en kompetent domstol i henhold til loven, skal sådanne specifikke dele eller dele være uden kraft og virkning og skal adskilles, og resten af Aftalen skal fortsætte i fuld kraft og virkning.

Ret til at Frafalde. Enhver eller alle rettigheder og begrænsninger fastsat i denne Voldgiftsaftale kan frafalde af den part, mod hvem kravet fremsættes. Et sådant frafald skal ikke frafalde eller påvirke nogen anden del af denne Voldgiftsaftale.

Aftalens Overlevelse. Denne Voldgiftsaftale vil overleve ophøret af dit forhold til Virksomheden.

Småkravsret. Uanset ovenstående kan enten du eller Virksomheden anlægge en individuel sag i småkravsretten.

Nødhjælp. Uanset ovenstående kan enhver part søge nødhjælp for en stats- eller føderal domstol for at opretholde status quo i afventning af voldgift. En anmodning om midlertidige foranstaltninger skal ikke anses for at være et frafald af andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Voldgiftsaftale.

Krav Ikke Underlagt Voldgift. Uanset ovenstående skal krav om injurier, overtrædelse af Computerbedrageri- og Misbrugsloven, og krænkelse eller misappropriering af den anden parts patent, ophavsret, varemærke eller forretningshemmeligheder ikke være underlagt denne Voldgiftsaftale.

I enhver situation, hvor ovenstående Voldgiftsaftale tillader parterne at føre sag ved en domstol, accepterer parterne hermed at underlægge sig personlig jurisdiktion af domstolene beliggende inden for Netherlands County, Californien, til sådanne formål.
Sitet kan være underlagt U.S. eksportkontrollovgivning og kan være underlagt eksport- eller importreguleringer i andre lande. Du accepterer ikke at eksportere, geneksportere eller overføre, direkte eller indirekte, nogen U.S. tekniske data erhvervet fra Virksomheden eller produkter, der anvender sådanne data, i strid med USA’s eksportlove eller -reguleringer.

Virksomheden er beliggende på adressen i afsnit 10.8. Hvis du er bosiddende i Californien, kan du indberette klager til Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Product of the California Department of Consumer Affairs ved at kontakte dem skriftligt på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, eller pr. telefon på (800) 952-5210.

Elektronisk Kommunikation. Kommunikationen mellem dig og Virksomheden sker elektronisk, uanset om du bruger Sitet eller sender os e-mails, eller om Virksomheden offentliggør meddelelser på Sitet eller kommunikerer med dig via e-mail. Af kontraktmæssige årsager (a) samtykker du til at modtage kommunikation fra Virksomheden i elektronisk form; og (b) accepterer du, at alle vilkår og betingelser, aftaler, meddelelser, afsløringer og andre kommunikationer, som Virksomheden giver dig elektronisk, opfylder ethvert juridisk krav, som sådanne kommunikationer ville opfylde, hvis det var i en skriftlig papirform.

Samlede Vilkår. Disse Vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende brugen af Sitet. Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår skal ikke fungere som et frafald af sådan rettighed eller bestemmelse. Afsnitstitlerne i disse Vilkår er kun til bekvemmelighed og har ingen juridisk eller kontraktmæssig effekt. Ordet ‘inklusive’ betyder ‘inklusive uden begrænsning’. Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår anses for at være ugyldig eller ikke-håndhævelig, vil de øvrige bestemmelser i disse Vilkår være upåvirkede, og den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse anses for at være ændret, således at den er gyldig og håndhævelig i det maksimale omfang tilladt ved lov. Dit forhold til Virksomheden er det af en uafhængig entreprenør, og ingen af parterne er agent eller partner for den anden. Disse Vilkår og dine rettigheder og forpligtelser heri må ikke overdrages, underkontraheres, delegeres eller på anden måde overføres af dig uden Virksomhedens forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på overdragelse, underkontrakt, delegation eller overførsel i strid med ovenstående vil være ugyldigt og uden virkning. Virksomheden kan frit overdrage disse Vilkår. De vilkår og betingelser, der er fastsat i disse Vilkår, skal være bindende for cessionærer.

Dit Privatliv. Læs venligst vores Privatlivspolitik.

Ophavsret/Varemærkeinformation. Ophavsret ©. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, logoer og servicemærker, der vises på Sitet, er vores ejendom eller ejendommen til andre tredjeparter. Du har ikke tilladelse til at bruge disse Mærker uden vores forudgående skriftlige samtykke eller samtykke fra sådan tredjepart, der kan eje Mærkerne.

Kontaktinformation

Stendalvej 8, 8620 Kjellerup

kontakt@kunderobotten.dk

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen af hjemmesiden

Hvis du klikker på knappen 'Accepter', godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen 'Afvis,' sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg.

Klik her for at læse vores cookie- og privatlivspolitik.

Hej, kan jeg hjælpe med noget?
Hvad kan jeg gøre for dig?
Lad os chatte sammen... Er der et projekt du ønsker min hjælp til, eller har du brug for faglig rådgivning?

Mit svar kommer som sms på det telefonnummer du indtaster.